Joyvalle melk flapjes spaaractie!

We zijn terug begonnen. 
Flapjes mogen altijd afgegeven worden aan de leiding of je mag ze deponeren in de brievenbus van de pastorij met vermelding van "Chiro Far West" op de omslag.

Alvast bedankt
De Leidingsploeg